عنوان :
لیست فرآیندهای سازمانی
 ارائه پروانه اکتشاف ذخایر معدنی
 صدور گواهی کشف معادن
 صدور اجازه برداشت از معادن
 صدور مفاصاحساب محاسبه حقوق دولتی معادن و جرائم دیرکرد
 صدور تأییدیه تخصیص مواد آتش زا (ناریه)
 ارائه پروانه واحدهای تحقیق و توسعه
 ارائه مجوز تاسیس واحدهای دانش بنیان
 ارائه مجوز فعالیت فروشگاههای بزرگ
 ارائه مجوز تاسیس کارخانه تولید کالای دخانی
 ارائه مجوز تولید کالای دخانی
 تعیین و اعلام حد نصاب اراضی قابل واگذاری به طرحهای ایجادی و توسعه ای صنعتی -معدنی (خارج از شهرکهای صنعتی)
 اطلاع رسانی های مرتبط با بخش صنعت معدن و تجارت
 بازرسی و نظارت فنی معادن
 صدور تأییدیه دریافت سوخت واحدهای صنعتی معدنی صنفی
 ارائه مجوز برداشت موقت طرح های عمرانی
 ارائه پروانه بهره برداری واحدهای صنایع پیشرفته
 ارائه پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان
 ارائه گواهی فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی
 ثبت و رسیدگی به شکایات از سازمانهای صنفی
 ارائه پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی
۱ ۲ ۳ ۴